Kom in Kracht | irma@kominkracht.nl | www.kominkracht.nl | 0619827620 | KvK  82300445

Contractperiode en frequentie huiswerkbegeleiding / bijles
Het contract wordt aangegaan door Kom in Kracht en de ouders van de leerling voor een periode van: 2 maanden. Voorafgaand aan de begeleiding zal er een intakegesprek plaatsvinden.

1 x per week 1 uur/ 2 uur

2 x per week 1 uur/2uur

De kosten voor de huiswerkbegeleiding/bijles zijn : € 17,50 per uur per leerling.

De betaling kan per bank…………………. of contant geschieden. Mocht u een factuur willen ontvangen dan kunt u dat aangeven. Betalingen vinden direct na het begeleidingsuur plaats of 1x per maand. Mocht er een betalingsachterstand ontstaan, dan zal er in eerste instantie telefonisch contact opgenomen worden. Vervolgens zal er een herinnering gestuurd worden.

Kom in Kracht biedt 1-op-1 begeleiding aan of in groepjes van maximaal 6 leerlingen. De begeleiding vindt plaats aan huis of op locatie.

Kom in Kracht biedt huiswerkbegeleiding/bijles aan aan leerlingen van het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

Afzegging van de begeleiding dient vanaf 8.00 uur en voor 8.30 uur plaats te vinden.

Ouders geven toestemming voor de begeleiding via de mail irma@kominkracht.nl

Met dit contract gaat Kom in Kracht een inspanningsverplichting aan, geen  resultaatverplichting.

Op de begeleiding door Kom in Kracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Kom in Kracht behoudt zich het recht voor om op basis van opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. U zult hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.

Na afloop van de contractperiode wordt, in onderling overleg, besproken of de periode verlengd wordt of stopt.